Realizacje

Wykaz niektórych inwestycji budowlanych w 2014 r:
1. Wykonanie nakładek asfaltobetonowych w ilości 15 750 m2 na terenie Gminy Tarnów
2. Remont nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych na terenie Gminy Tuchów
3. Odbudowa drogi gminnej Piotrkowice – Błonie
4. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wierzchosławice
5. Remont dróg w Gminie Cieżkowice
6. Przebudowa siedmiu dróg gminnych – Gmina Dębno
7. Modernizacja drogi transportu rolnego Stare Żukowice – Nowe Żukowice
8. Przebudowa drogi gminnej Doły – Łysa Góra
9. Odbudowa drogi gminnej Porąbka Uszewska – Pańskie Pola
10. Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Borowa
11. Odbudowa drogi gminnej Rajsko Do Zagórza
12. Modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól w 2014 w m. Łękawka, Poręba Radlna, Nowodworze
13. Remont drogi gminnej Górny Koniec w Starej Jastrząbce
14. Wykonanie odbudowy i modernizacji dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi w miejscowości Pogórska Wola i Szynwałd, wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Ładna
15. Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w Gminie Skrzyszów
16. Przebudowa 6 odcinków dróg gminnych w Gminie Czarna
17. Przebudowa drogi wewnętrznej Rzuchowa – Dom Dziecka
18. Odbudowa drogi gminnej Dąbrowy w m. Ruda Kameralna
19. Przebudowa ul. 1000-lecia w miejscowości Niedomice
20. Remont drogi powiatowej Dąbrowa Tarnowska – Otfinów w m. Gorzyce
21. Odbudowa drogi gminnej w Rzepienniku Suchym
22. Modernizacja dróg dojazdowych do pól w m. Przeryty Bór
23. Remont drogi dojazdowej do pól w m. Zabawa
24. Remont dróg wewnętrznych w Gminie Gromnik